8 Ağustos 2012 Çarşamba

BADEM ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

BADEM ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ferragnes
- Fransa orijinli bir çeşittir.Geç çiçek açar
- Dallanma seyrektir. 
- Çabuk meyveye yatar.
- Bol ve kararlı ürün verir. 
- Kabuklar serttir. 
- İç randıman %35-40‘dır. 
- Çift badem oranı %2-3’ tür.
- Tozlayıcısı Ferraduel, Ferrastar, Ferragnesdir.
Ferraduel
- Geç çiçeklenen bir çeşittir.
- İkiz meyve yapmaz.
- İç randıman oranı % 35 tir.
- İç meyve ağırlığı 1,3 gr.dır.
- Tozlayıcısı FERRAGNES çeşididir.
- Tozlayıcısı Ferragnes randıman %26-28 ikiz iç oranı % 0 dır.
Nonpareil
- Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve Orta geç çiçek açar. 
- İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır. 
- Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir. 
- Dölleyicileri Teksas ve N.P.Ultra olup kendine verimsizdir.
- İnce kabuklu olup uzun süre muhafazası güçtür. 
- Randıman %58-63'dür.
Texas (mission)

- Kabuğu yumuşak(Diş Badem)Randımanı %55-60 civarındadır. Orta geç çiçeklenir
- İç badem kalitesi orta,
- Çift badem oranı %15-30 dur. 
- Teksas çeşidi kendine verimli olmayıp dölleyici olarak Nonpariel ve N.Plus Ultra kullanılmaktadır. 
 N. Plus Ultra

- Özellikle meyveleri sanayiye uygun bir çeşittir. 
- Bu çeşidin olumsuz yanı ikiz meyve oranının yüksek (%20) olmasıdır. 
- Bu çeşidin önemli bir özelliği de su stresine çok hassas olmasıdır. N. P. Ultra verimli bir çeşit olup uzun ömürlüdür. 
- Randımanı %45-48 civarındadır.
- Erken çiçeklenen çeşittir. -Tozlayıcıları Nonpareil ve Marcona’dır. 
 Yaltınsky

- Yugoslavya orijinli bir çeşittir.
- Çok geç çiçek açmaktadır. 
- İkiz meyve verme özelliği yüksektir (%45-50) Primorski ile tozlanır. 
- Meyvelerinin iç kalitesi ve randımanı iyidir.(%40).
- Bilinen yabancı badem çeşitleri içerisinde en geç çiçek açan çeşitlerden biridir. 
 Ferrastar

- Geç çiçeklenen bir çeşittir. 
- Ağaçlar çabuk meyveye yatar. 
- Sert kabuklu bir çeşittir. 
- İç randımanı %20-25 civarındadır.
- İkiz badem oranı %8-10 civarındadır. 
- Tozlayıcıları Ferragnes ve Ferraduel’dir. 
 Tuono

- İtalya orijinlidir.
- Geç çiçeklenir. 
- En önemli özelliği kendine verimlidir.
- Mahsul verme durumu iyidir. 
- İç randıman %40 civarındadır. 
- İkiz badem oranı %15-30 civarındadır. 
- Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir. 
 Garrigues

- Orta Geç Çiçek açar.
- İspanya orjinlidir. 
- Çok verimli bir çeşittir.
- Taş badem Grubunda yer alır.
- Randımanı %38-40 civarındadır.
- İkiz meyve oranı %15-18 dir. 
- Tozlayıcıları Tuono, Drake, Garriğnes dir 
 Piciantly

- Orta Geç çiçek açar.
- Diş Badem Grubunda yer alır.
- İkiz badem oranı % 29’dır.
- Meyve Randımanı % 56’dır.
- Meyveleri iri olup verimli bir çeşittir.
- Tozlayıcılar Yaltınsky, Primorsky dir. 

1 yorum: